CE ve ISO Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi almak için değişik seçenekler mevcuttur. Sadece, bu tamamen aldığınız yerle ilgilidir. Çoğu zaman Türk Akreditasyon Kurumu tarafınca onaylanan firmalar CE sertifikası verebiliyor. Bu yüzden CE belgesi fiyatı çoğu zaman 5,500 TL ile 6,500 TL içinde değişebiliyor.

CE belgesi, "Conformite European" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği’nin sıhhat, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması mevzusunda oluşturduğu temel gerekliliklere uygun bulunduğunu gösterir. Ce belgesi taşımayan ürünler AB ülkelerine giremez, bu yüzden CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

CE işareti, ürünün AB içinde serbestçe dolaşımını elde eden ve üreticinin güvence beyanı olmakla birlikte bir bakıma ürünün pasaportu durumunda olan bir işarettir. Ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici görevli tutulmaktadır.

Düşük riskli ürünlerde, üreticiler uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonrasında bir bildirge yayınlayarak ürünün mecburi güvenlik, sıhhat, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Sadece yüksek riskli ürünlerde üreticinin beyannamesi kafi değildir ve ürünlerin kesinlikle onaylanmış kuruluşlar tarafınca kontrol edilmesi gerekmektedir.

Netice olarak, CE belgesi veren firmalar üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve Türk malının standardını artırarak AB ile ilişkilerimizde de mühim bir rol oynamaktadır.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi, internasyonal bir kalite yönetim standardı olan ISO 9001 tarafınca belirlenen kalite yönetim sistemine uygunluğu doğrulayan bir belgedir. Bu standardın amacı, bir organizasyonun alan kişi memnuniyetini arttırması, işletme süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için kalite yönetim sistemleri kurmasını sağlamaktır.

ISO 9001 belgesi almak isteyen bir organizasyon, belirli kriterlere uygunluk açısından denetlenir. Bu denetimde organizasyonun kalite yönetim sistemi, alan kişi şikayetleri, ürün ve hizmet kalitesi, devamlı iyileştirme faaliyetleri, hata önleme, risk yönetimi vb. mevzular değerlendirilir. Eğer organizasyon bu değerlendirmeler sonucunda ISO 9001 standardına uygun bulunduğunu kanıtlarsa, ISO 9001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 9001 belgesi, bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesine, alan kişi memnuniyetinin artırılmasına ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine destek sağlar. Ek olarak, ISO 9001 belgesi, organizasyonların tedarik zincirinde rekabet pozitif yanları elde etmelerine de destek olabilir.

ISO 22000 Belgesi Nedir?

ISO 22000 belgesi, besin güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 22000’e uygunluğu doğrulayan bir belgedir. Bu standardın amacı, besin zinciri süresince yiyeceklerin güvenliği ile ilgili riskleri denetlemek ve azaltmak için bir çerçeve sağlamaktır.

ISO 22000 belgesi almak isteyen bir organizasyon, belirli kriterlere uygunluğu açısından denetlenir. Bu denetimde organizasyonun besin güvenliği yönetim sistemi, risk analizi ve kontrolü, besin güvenliği politikaları ve hedefleri, personel eğitimi, kaynak yönetimi, ürün izlenebilirliği vb. mevzular değerlendirilir. Eğer organizasyon bu değerlendirmeler sonucunda ISO 22000 standardına uygun bulunduğunu kanıtlarsa, ISO 22000 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 22000 belgesi, bir organizasyonun besin güvenliği yönetim sistemini uygun şekilde kurduğunu ve yönettiğini gösterir. Bu belge, bir organizasyonun besin güvenliği sürecindeki riskleri en aza indirerek tüketicilerin sağlığına zarar vermeden kaliteli ürünler sunmasını sağlar. Ek olarak, ISO 22000 belgesi, tedarik zincirinde rekabet pozitif yanları elde etmek isteyen firmalara da destek olabilir.

ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO 14001 belgesi, çevre yönetim sistemi standardı olan ISO 14001’e uygunluğu doğrulayan bir belgedir. Bu standardın amacı, bir organizasyonun çevresel etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için bir çerçeve sağlamaktır.

ISO 14001 belgesi almak isteyen bir organizasyon, belirli kriterlere uygunluğu açısından denetlenir. Bu denetimde organizasyonun çevre yönetim sistemi, çevresel performans değerlendirmesi, atık yönetimi, enerji yönetimi, su yönetimi, hava emisyonları vb. mevzular değerlendirilir. Eğer organizasyon bu değerlendirmeler sonucunda ISO 14001 standardına uygun bulunduğunu kanıtlarsa, ISO 14001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 14001 belgesi, bir organizasyonun çevresel yönetiminde iyi uygulamaları takip ettiğini gösterir. Bu belge, bir organizasyonun çevresel etkilerini en aza indirerek çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini gösterir. Ek olarak, ISO 14001 belgesi, tedarik zincirinde rekabet pozitif yanları elde etmek isteyen firmalara da destek olabilir.

ISO 45001 Belgesi Nedir?

ISO 45001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 45001’e uygunluğu doğrulayan bir belgedir. Bu standardın amacı, bir organizasyonun çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak için bir çerçeve sağlamaktır.

ISO 45001 belgesi almak isteyen bir organizasyon, belirli kriterlere uygunluğu açısından denetlenir. Bu denetimde organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, risk analizi ve kontrolü, acil durum planları, kazaların raporlanması ve incelenmesi, personel eğitimi vb. mevzular değerlendirilir. Eğer organizasyon bu değerlendirmeler sonucunda ISO 45001 standardına uygun bulunduğunu kanıtlarsa, ISO 45001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 45001 belgesi, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygun şekilde kurduğunu ve yönettiğini gösterir. Bu belge, bir organizasyonun işyerindeki riskleri en aza indirerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini müdafaasını sağlar. Ek olarak, ISO 45001 belgesi, tedarik zincirinde rekabet pozitif yanları elde etmek isteyen firmalara da destek olabilir.

Daha çok informasyon için https://www.tugradanismanlik.com/ ziyaret edin.