ISO Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

CE Belgesi

Danışmanlık hizmetleri ile CE belgesi almak mümkündür ve fiyatı seçtiğiniz firmaya bakılırsa değişebilir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafınca onaylanmış firmalar çoğu zaman CE sertifikası verebilirler ve bu belgenin fiyatı 5.500 TL ile 6.500 TL içinde olabilir.

CE Belgesi, "Conformite European" ifadesinin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği’nin sıhhat, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması mevzusundaki temel gerekliliklerine uygun bulunduğunu gösterir. Bu belge olmadan ürünler Avrupa Birliği ülkelerine giremezler ve bundan dolayı CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

CE işareti, üreticinin güvence beyanı olmakla birlikte bununla beraber ürünün pasaportu niteliğindedir. CE Belgesi, AB’nin uyulması mecburi olan bir ekip Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işarettir. Bundan dolayı, AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

Gümrük Birliği anlaşması gereği, Türkiye’de üretilen malların AB içinde özgür dolaşımı için CE Belgesi zorunludur. Bundan dolayı, Türkiye’de CE Belgesi Veren Firmaların hizmetleri üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve bu şekilde Türk malının kalitesi yükseltilmektedir. 23 değişik ürün grubu için yalnız AB ihracatında mecburi olan CE uygunluk beyanı, vatanımızda piyasaya arz edilecek ürünler için de mecburi hale gelmiştir.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi, bir işletmenin kalite yönetim sistemini (QMS) standartlaştırdığını ve internasyonal kabul görmüş bir standarda uygun bulunduğunu kanıtlayan bir belgedir. Bu standardın amacı, ürün yada hizmetlerin alan kişi gereksinimlerine uygun olarak üretilmesini, istikrarlı bir halde sunulmasını ve devamlı olarak iyileştirilmesini sağlamaktır.

ISO 9001, belirli gereklilikleri karşılamak için bir kalite yönetim sistemi kurmanızı gerektirir. Sistem, tüm prosedürleri, talimatları ve kaynakları kapsar ve devamlı bir gelişim felsefesi üstüne inşa edilir. Belge, müşterilerinizin ve öteki ilgili tarafların gereksinimlerini karşılamanıza destek olacak bir çerçeve sağlar.

ISO 9001 belgesine haiz olmak işletmenizin itibarını artırır ve müşterilerinize daha itimat verir. Ek olarak, bu belgeye haiz olmak, işletmenizin mevzuata uygun bulunduğunu da gösterir. ISO 9001 belgesi, tedarik zincirinde yer edinen öteki işletmeler tarafınca da kabul görür ve işletmenizin ihracat yaparken ülke bazlı belge gereksinimlerini yerine getirmesine olanak tanır.

ISO Belgesi Nedir ve Iyi mi Alınır?

ISO belgesi, Internasyonal Standartlar Örgütü (ISO) tarafınca oluşturulan ve gösterilen standartlara uygun olarak bir işletme yada kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesidir. ISO belgesi almak, işletmenizin ürünlerini yada hizmetlerini müşterilerinize daha güvenli bir halde sunmanızı sağlayacak kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasını gerektirir.

ISO belgesi almak için ilk adım, işletmenizin ISO standartlarına uygunluğunu değerlendirmektir. Bu değerlendirme, bir danışmanlık şirketi tarafınca yapılabilir yada işletmenizdeki bir çalışan tarafınca gerçekleştirilebilir. ISO 9001, 14001, 27001 benzer biçimde değişik standartlar bulunmaktadır, sadece hangi standarda ihtiyacınız bulunduğunu belirlemek için işletmenizin faaliyetlerine ve hedeflerine bakılırsa karar vermek önemlidir.

İkinci adım, bir kalite yönetim sistemi kurmaktır. Bu süreçte, ISO standartlarına uygun olarak tüm prosedürleri, kaynakları ve talimatları belirlemeniz gerekmektedir. Yönetim sistemi, devamlı iyileştirme prensipleri üstüne inşa edilerek, işletmenizin performansını arttıracak bir çerçeve sağlamalıdır.

Üçüncü adım, bir üçüncü parti belgelendirme kuruluşuyla anlaşmak ve belge almak için denetim sürecini tamamlamaktır. Bu denetimler çoğu zaman bigün yada daha uzun sürebilir ve yönetim sisteminizin ISO standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir.

ISO belgesi almak vakit alıcı bir süreç olabilir, sadece işletmenize birçok yarar sağlar. ISO belgesine haiz olmak, müşterilerinize ürünlerinizin ve hizmetlerinizin kaliteli bulunduğunu gösterir, öteki işletmelerin tedarik zincirinde sizinle çalışmasını kolaylaştırır ve mevzuata uygunluğunuzu kanıtlar.

Daha çok informasyon için https://www.ozkandanismanlik.net/ adresini ziyaret edin.