Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştı

2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) meydana getirilen derlemeye gore, Türk lirası eşeysel enstrümanlara olan talebin artırılması ve döviz kurlarındaki oynaklıkların azaltılması amacıyla geçen yıl aralıkta kur korumalı mevduat uygulaması devreye alındı, hemen sonra kapsamı genişletildi.

Toplam KKM bakiyesi 1 Eylül 2022 itibarıyla 1,3 trilyon liraya ulaştı. KKM artarken döviz tevdiat hesaplarında azalış meydana geldi, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı yıl sonundaki 237 milyar dolar seviyesinden 26 Ağustos itibarıyla 212,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı yüzde 62,7’den yüzde 53,1’e düştü.

Program döneminde ekonominin dışsal ve geçici oynaklıklara karşı direncinin artırılmasına yönelik düzenleyici tedbirlerle finansal istikrarın güçlendirilmesi, finans sektörünün yüksek katma kıymetli ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi sağlanarak dış finansmana bağımlılıktan meydana gelen kırılganlıkların en aza indirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda hedef ve politikalar belirlendi. Buna gore, program döneminde finansal aracılık işlemlerinin Türk lirasının cazibesinin artırılmasına yönelik politikalarla uyumlu şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Türk lirası cinsinden mevduatın toplam içindeki payının yükseltilmesini teminen teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacak.

Ödemeler alanında Açık Bankacılık ve Kamu Ödeme Geçidi projeleri 2023’te devreye alınacak ve FAST ile TR karekodlu ödemelerin yaygınlaştırılmasına yönelik emekler yürütülecek.

Kartlı ödemelerde yerli ve ulusal kart şeması TROY’un kullanımının yaygınlığı artırılacak.

Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemeler için Dijital Türk Lirasının kullanım testlerine başlanacak.

Yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik FATSİ (Altın Cinsel Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması) uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Ülke ekonomisine kaynak elde eden YUVAM hesabı uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun denetleyici teknolojiler odaklı yeni denetim uygulama ve şekilleri hayata geçirilecek.

Basel Komitesi’nin 2023 yılı başlangıcında uygulamaya koymayı düşündüğü Basel III Final düzenlemesine uyum sağlanması için bankacılık mevzuatında lüzumlu değişimler yapılacak ve AB’ye paralel olarak 2025’te tam uygulamaya geçilecek.

Katılım finans sisteminin standartlar, derecelendirme, lisanslama ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik alanlarda kurumsallaşması güçlendirilecek ve kuvvetli bir mevzuat altyapısına haiz olması sağlanacak.

Ana para piyasaları ve yatırımcı tabanı genişletilerek katılım finans sektöründeki gelişimi de destekleyen yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecek.

Borsa İstanbul bünyesinde kira sertifikaları, katılım esaslı hisse senetleri ve katılım esaslı öteki menkul kıymetler şeklinde katılım ana para piyasası ürünlerinden münhasıran endeksler oluşturulacak.

Finansal teknoloji alanında uzun vadeli strateji açıklanacak, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar ile girişimciler için Türkiye Fintek Rehberi hazırlanacak.

Finans ekosistemine destek hizmeti veren tehlikeli sonuç finansal teknoloji firmaları da denetim ve yaptırım kapsamına alınacak.

Kripto varlık alım satım platformları düzenleme kapsamına alınacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna izahat alanlarında rehberler hazırlanacak.

Sürdürülebilirlik raporlama ilkelerinin internasyonal gelişmelere uyumlu olarak güncellenmesi, kurumsal yatırımcıların görevli yatırım yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik danışmanlığı veren şirketlerin düzenlenmesi ve iklim risklerinin tanımlanarak nezaret uygulamalarına entegre edilmesine yönelik strateji geliştirme ve düzenleme emek harcamaları yürütülecek.

Naturel afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları korumak ve kamu yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Mecburi Afet Sigortası konut sahiplerine sunulmaya başlanacak.

Türkiye’de sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının kafi düzeye erişmesi, sigortacılık ve hususi emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve hususi emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek.

Otomatik katılım sistemi öteki emeklilik sistemleri ile beraber bütüncül bir halde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tutum ve hususi emeklilik sistemine dönüştürülecek.