Resmi Gazete’de bugün (1 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Toplumcu Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Gelir Üstünden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7893)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Gelir Üstünden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7894)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Gelir Üstünden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7895)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Içinde Gelir Üstünden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının İlişik Notalarla Beraber Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7896)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Gelir Üstünden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol ile Anlaşmada Değişim Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7897)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girmiş olduğu Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7898)

–– Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Olan Türk Sudan Internasyonal Ziraat ve Hayvancılık Anonim Şirketinin Tasfiyesi Ile alakalı Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7899)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536)
YÖNETMELİKLER

–– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Nezarete ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bakımdan Görevli Müessese (ECM) Sertifikasyon Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/34)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/16)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/35)

–– Yurt Haricinde Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Bildiri (Sayı: 2022/7)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/36)

–– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Bildiri (Sayı: 2022/11)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/37)

–– Reeskont ve Ön ödeme İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihindeki ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihindeki ve 2021/29184 Müracaat Numaralı Sonucu

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihindeki ve 2023/1531 Sayılı Sonucu ve Eki 31 Mart 2024 Pazar Günü Yapılacak Olan Yerel İdareler Genel Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi

–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihindeki ve 2023/1532 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri