Resmi Gazete’de bugün (1 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri


Resmi Gazete’de bugün: 1 Eylül 2022

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992)

YÖNETMELİKLER

– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrasya Üniversitesi Devamlı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/08/2022 Tarihindeki ve 11156, 11157, 11158 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihindeki ve 2016/7537 Müracaat Numaralı Sonucu
– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihindeki ve 2018/15924 Müracaat Numaralı Sonucu
– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihindeki ve 2019/20996 Müracaat Numaralı Sonucu
– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihindeki ve 2019/37252 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 EYLÜL 2022 RESMİ GAZETE