Resmi Gazete’de bugün (1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Kadir Özgü Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Hanım Emek harcamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 21)

– 2022-2023 Eğitim Öğretim Senesinde Organize Endüstri Bölgeleri İçinde ve Organize Endüstri Bölgeleri Haricinde Oluşturulan Hususi Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Tahsil Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihindeki ve 11682 Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihindeki ve 2019/14623 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihindeki ve 2019/41772 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihindeki ve 2020/15593 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihindeki ve 2019/37354 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihindeki ve 2019/41608 Müracaat Numaralı Sonucu

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ilişkin Karar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ilişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri