Resmi Gazete’de bugün (10 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1354 Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Üç Ay Süreyle Muhteşem Hal İlan Edilmesine Dair Karar

1355 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Atama Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Haricinde Olmak Suretiyle Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Savaşım Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Lüzumlu Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafınca Belirlenecek Esaslara Nazaran Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Sıhhat Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Doğal olarak Sözleşmeli Sıhhat Çalışanı Atama ve Yer Değişiklik yapma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 Tarihindeki ve 11629, 11632, 11644, 11646,11648 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri