Resmi Gazete’de bugün (11 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Ortalama Birim Maliyetleri Hakkında Bildiri

– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Bildiri

– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023 Yılına Ilişkin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Bildiri

– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 23)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 3, 4 ve 10. Hukuk Dairelerine Ilişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri