Resmi Gazete’de bugün (12 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7440 Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

– Muhteşem Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134)

– Muhteşem Hal Kapsamında Ziraat Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 135)

– Muhteşem Hal Kapsamında Endüstri İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 136)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/129, 130, 131)

YÖNETMELİKLER

– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Kamu Nezarete, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihindeki ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihindeki ve 2023/92 Sayılı Sonucu

– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihindeki ve 2023/93 Sayılı Sonucu

– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihindeki ve 2023/94 Sayılı Sonucu

– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihindeki ve 2023/95 Sayılı Sonucu

– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihindeki ve 2023/96 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri