Resmi Gazete’de bugün (13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Sıralaması

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ilişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Sıralaması

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ilişkin Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Sıralaması

– Şirket Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Sıralaması

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri