Resmi Gazete’de bugün (14 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

14 MART 2023 TARİHLİ 32132 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişim Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tecim Bakanlığı Yer Değişiklik yapma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Meydana getirilen Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

–– Laboratuvar Müesseselerinin Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Öğrenim Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Bildiri

–– Yapı Denetim Müesseselerinin Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Öğrenim Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Bildiri

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/ÖİB-K-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihindeki ve 2019/3189 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihindeki ve 2019/15877 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihindeki ve 2020/14769 Müracaat Numaralı Sonucu

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ilişkin Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/99 Sayılı Sonucu ve Eki 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Beraber Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/100 Sayılı Sonucu ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/101 Sayılı Sonucu ve Eki 140/II Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/107 Sayılı Sonucu

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/109 Sayılı Sonucu

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihindeki ve 2023/110 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri