Resmi Gazete’de bugün (14 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Radyoaktif Atık Yönetimi Hususi Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Hususi Hesabı ile Hesaplar Yönetim Kuruluna İlişkin Yönetmelik

– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/24)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/8)

– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/25)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/9)

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 Tarihindeki ve 11633, 11634, 11639, 11640,11641 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihindeki ve E: 2021/82, K: 2022/167 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 Tarihindeki ve E: 2022/72, K: 2023/3 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri