Resmi Gazete’de bugün (15 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

15 MART 2023 TARİHLİ 32133 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Balıkesir İli, Erdek İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Seyitgazi Tepesi Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6933)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yumurta Adası Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6934)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Güneş Adası Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6935)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Lale Adası Mevkii Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6936)

–– Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşucu Adası ve Boğsak Adası Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6937)

–– Mersin İli, Gülnar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beşparmak Adası Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6938)

–– Erzurum İli, İspir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yedigöller Potansiyel Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6939)

–– Antalya İli, Kaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6940)

–– Antalya İli, Manavgat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Manavgat Şelalesi Potansiyel Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6941)

–– Kırklareli İli, Demirköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6942)

–– Samsun İli, Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6943)

–– Manisa İli, Kula İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 8. Grup Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6944)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kabak Köyü Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6945)

–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Naturel Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6946)

–– Gümüşhane ve Bayburt İllerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6947)

–– Konya İli, Karatay ve Meram İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6948)

–– Karapınar Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi (II. Kısım) Sınırlarının Haritada Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6949)

–– Bursa-Kayapa-Hasanağa-Mustafakemalpaşa İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6950)

–– İzmir-Aliağa Devlet Yolu, Nemport ve TCDD Lojistik Saha Bağlantı Kavşağı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6951)

–– Kamulaştırma Detayları ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Mevzusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6952)

–– 154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Gösterilen Sahaya İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6953)

–– Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi Kapsamında Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Olaylarının Önüne Geçilmesi ile Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Listede Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6954)

–– “Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi” Kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depo Bölgeleri ile İsale Hattının Yapımı Amacıyla, Bursa İli, Nilüfer İlçesinde Bulunan ve Kroki ile Listede Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Hususi Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6955)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153)

YÖNETMELİKLER

–– Kalkınma Ajansları Proje ve Etkinlik Destekleme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Nezarete ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplumsal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2023/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihindeki ve E: 2019/12, K: 2022/164 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihindeki ve E: 2021/6, K: 2022/166 Sayılı Sonucu

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ilişkin Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 14/03/2023 Tarihindeki ve 2023/111 Sayılı Sonucu

–– Yüksek Seçim Kurulunun 14/03/2023 Tarihindeki ve 2023/112 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri