Resmi Gazete’de bugün (18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/82, 83, 84)

YÖNETMELİKLER

– Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (III-55.1.d)

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihindeki ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri