Resmi Gazete’de bugün (19 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 193)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 196)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 200)

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Sıralaması

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ilişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Sıralaması

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ilişkin Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Sıralaması

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ilişkin Şirket Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Sıralaması

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri