Resmi Gazete’de bugün (19 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Bildiri (No: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2023 Tarihindeki ve 2023/151 Sayılı Sonucu ve Eki Gümrük Kapılarında Vazife Meydana getirecek Gümrük Kapısı Geçici Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Vazife ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 Sayılı Genelge

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri