Resmi Gazete’de bugün (2 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÖNETMELİKLER

–– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Organik Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/42)

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Bildiri (No: 2023/43)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Bildiri (No: 2023/44)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 201)

–– Fındık Lisanslı Depo Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

–– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

–– Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri