Resmi Gazete’de bugün (2 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6143)

– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 15/3/2005 Tarihindeki ve 2005/8630 Sayılı Bakanlar Kurulu Sonucu ile Yürürlüğe Konulmuş olan Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6144)

– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6145)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506)

YÖNETMELİKLER

– Kamu Görevlerine İlk Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6146)

– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6147)

– Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği (Karar Sayısı: 6148)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri