Resmi Gazete’de bugün (2 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)


Resmi Gazete’de bugün: 2 Eylül 2022

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5993)

– İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesinde Bulunan 1244, 1245, 1255, 1256, 1257, 1261, 1262, 1263, 1264, 2452, 2454 ve 2457 Numaralı Parsellerin, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Öteki Hizmet Birimleri İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması Amacıyla Tecim Bakanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5994)

– İçişleri Bakanlığı Tarafınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5995)

– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5996)

– Tecim Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5997)

YÖNETMELİKLER

– Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Askeri Birliklerinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi Vesair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ile Satın Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5998)

– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihindeki ve 10318 Sayılı Sonucu

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihindeki ve 10319 Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihindeki ve 2019/41543 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihindeki ve 2019/1665 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihindeki ve 2019/40353 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihindeki ve 2018/33605 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 EYLÜL 2022 RESMİ GAZETE