Resmi Gazete’de bugün (20 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri20 EKİM 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE

TBMM KARARI

1343 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sonucu ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Lüzumlu Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Ulusal Birlik Hükümeti Içinde Sıhhat ve Tıp Bilimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6237)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6238)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6239)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Sıhhat Alanında Bağışlama Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6240)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– İthalat Rejimi Sonucunda Değişim Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6241)

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6242)

– 2022 Senesinde Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Senesinde Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6243)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

– TCCD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihindeki ve 2019/16400 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri