Resmi Gazete’de bugün (21 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri



21 EKİM 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Nezarete ve Denetimi Yönetmeliği

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Türk Besin Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (No: 2022/5)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2022/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihindeki ve 2018/25857 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihindeki ve 2020/3964 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri