Resmi Gazete’de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihindeki ve 11662 Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihindeki ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihindeki ve 2018/10482 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri