Resmi Gazete’de bugün (22 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1344 Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Içinde 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad’da İmzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişim Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6244)

– TIR Karneleri Himayesinde Internasyonal Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6245)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Minik Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6246)

– Ziraat Sigortaları Havuzu Tarafınca 2022 Senesinde Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6247)

– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6248)

– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6249)

– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişim Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6250)

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6251)

– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6252)

– Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Pazarcamii ve Şıhlar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6253)

– Kamulaştırma Detayları ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6254)

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6255)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/538, 539)

YÖNETMELİKLER

– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihindeki ve 11303, 11304, 11305, 11306, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ilişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri