Resmi Gazete’de bugün (22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

22 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Muhteşem Hal Kapsamında Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6816)

– Kamu Kurum ve Kurumlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Parasız yada İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6817)

– Zonguldak İlinde “Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6818)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824)

YÖNETMELİKLER

– İşyeri Açma ve Emek verme Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)

– Göç eder Mal Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6826)

– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (No: 2023/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihindeki ve 2018/36485 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2022 Tarihindeki ve 2019/19826 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihindeki ve 2019/18367 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri