Resmi Gazete’de bugün (23 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Talebe Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihindeki ve 2019/23977 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihindeki ve 2020/16168 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihindeki ve 2019/430 Müracaat Numaralı Sonucu

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ilişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri