Resmi Gazete’de bugün (24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Muhteşem Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 126)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesinde İlan Edilen Biriki Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Beraber Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sıhhatli ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Aksaray Belediyesi Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6855)

– Şimal Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli 0+000.00-0+468.11 ve 7+126.82-7+603.95 Kilometreleri Arasındaki Yol Yapım Emekleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6856)

– Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Söz Mevzusu Alanda Bulunan Jeotermal Kaynağın Kullanımına Yönelik Çeşitli Tesislerin Yapılabilmesi İçin Amasya İl Hususi İdaresi Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6857)

– Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yeniköy ve Çeltikdüzü Köyleri Halkının, Mezkûr Yerleşim Yerlerinin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kapsamında Kalmaları Sebebiyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Bölgelere Nakli ve Yerleştirilmeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6858)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6859)

– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Zelzele Afetleri Sebebiyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karışlanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Direkt Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6862)

– Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6863)

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişim Yapılması Hakkında Esaslar (Karar Sayısı: 6864)

– Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6865)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105)

YÖNETMELİKLER

– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860)

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Kabiliyeti Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6861)

TEBLİĞ

– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Bildiri (No: 2023/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri