Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 7 Şubat 2023 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 7 Şubat 2023 tarihindeki ve 32097 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik – İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri