Resmi Gazete’de bugün (25 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişim Yapılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen ve 23 Şubat 2022 Tarihindeki ve 7379 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6284)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Içinde Askerî Sıhhat Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6285)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Tecim ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6286)

– TIR Karneleri Himayesinde Internasyonal Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6287)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Içinde Aile, Hanım ve Toplumsal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6288)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Içinde Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6289)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6290)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Içinde Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Temalı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6291)

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girmiş olduğu Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6292)

YÖNETMELİK

– Hususi Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

– Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 43)

– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2004/39)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/27)

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (No: 2022/2)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2022/31)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2022/32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihindeki ve E: 2021/18, K: 2022/97 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihindeki ve 2017/25396 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihindeki ve 2019/12803 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihindeki ve 2019/24514 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihindeki ve 2019/42821 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri