Resmi Gazete’de bugün (25 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

25 Mayıs 2023 Tarihindeki ve 32201 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ufak ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)

–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Bildiri

–– Muhteşem Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bildiri

–– Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Icra eden Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Bildiri (No: 2023/30)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihindeki ve 2020/20854 Müracaat Numaralı Sonucu

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Sonucu (E: 2021/4, K: 2023/1)

İLAN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri