Resmi Gazete’de bugün (25 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/110)

YÖNETMELİKLER

– Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Nebat Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 45)

– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (No: 2023/5)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2023/7)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri