Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 13 Şubat 2023 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 13 Şubat 2023 tarihindeki ve 32103 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ – Muhteşem Hal Kapsamında Sıhhat Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 121) YÖNETMELİK – Dokuz Eylül Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri