Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 2 Mart 2023 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 2 Mart 2023 tarihindeki ve 32120 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik – Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik – İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihindeki ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Sonucu – Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihindeki ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Sonucu İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri