Resmi Gazete’de bugün (28 Mart Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

28 MART 2023 TARİHLİ 32146 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Bildiri (SGM: 2017/18)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihindeki ve E: 2023/31, K: 2023/24 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihindeki ve 2018/21866 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihindeki ve 2019/24582 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihindeki ve 2021/9387 Müracaat Numaralı Sonucu

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihindeki ve 2023/280 Sayılı Sonucu ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Sıralaması

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri