Resmi Gazete’de bugün (3 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Ilıcak Regülatörü ve HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Şırnak İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7665)

– Mersin İli, Akdeniz İlçesinde İlan Edilen Biriki Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Beraber Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sıhhatli ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7666)

– Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Esençay Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Abdioğlu Sokağı ile Poluçlar Sokağının Aynı İlin Tekkeköy İlçesi, Yağbasan Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7667)

– Adıyaman İli, Merkez İlçesinde Bulunan Alanın Adıyaman Kayaönü Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7668)

– Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu ve Pazarcık İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7669)

– Malatya İli, Battalgazi İlçesinde Bulunan Alanın Malatya Battalgazi Ekmek imalatçısı Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7670)

– Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Senesinde Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7671)

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 7672)

– Kamulaştırma Detayları ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7674)

– Yozgat İli, Sorgun İlçesinde S:202001355 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Mevzu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7675)

– Ağrı İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:55411 Numaralı IV. Grup Maden (Altın+Gümüş) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Mevzu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7676)

– Samsun İli, Canik İlçesinde İnşa Edilen Samsun Kent Hastanesine Ulaşımı Sağlayacak Olan Yol Güzergâhında Kalan Bazı Taşınmazların Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7677)

– Rize İli, Derepazarı İlçesi, Eriklimanı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7678)

– Malatya İli, Battalgazi İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanların Eski Malatya Battalgazi Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7679)

– Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Şanlıurfa Akçakale Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7680)

YÖNETMELİK

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7673)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2023 Tarihindeki ve E: 2020/70, K: 2023/106 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihindeki ve 2020/442 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihindeki ve 2020/31007 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihindeki ve 2020/34667 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri