Resmi Gazete’de bugün (3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Muhteşem Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişim Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 145)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7216, 7217, 7218, 7219)

– Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Icra eden Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7220)

– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7221)

– Kamu Kurum ve Kurumlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Parasız yada İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7222)

– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ilişik Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişim Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7223)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264)

YÖNETMELİK

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Türk Besin Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Bildiri No: 2017/26)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/26)

– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Bildiri (Bildiri No: İhracat 2006/7)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihindeki ve 2021/30753 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihindeki ve 2021/32082 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihindeki ve 2021/30714 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihindeki ve 2019/39236 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 Tarihindeki ve 2020/2316 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihindeki ve 2020/1066 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihindeki ve 2017/26835 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihindeki ve 2019/19455 Müracaat Numaralı Sonucu

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ilişik Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri