Resmi Gazete’de bugün (30 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

– İklim Değişikliği Başkanlığı Mensubu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

– Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihindeki ve 2020/22207 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihindeki ve 2021/8967 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri