Resmi Gazete’de bugün (31 Ağustos 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri


Resmi Gazete,  meclis ve cumhurbaşkanı tarafınca çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelge benzer biçimde kararları yayımlamaya devam ediyor. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var?

31 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumlarına Ilişkin Birimlerde Görevli Sıhhat Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Sebebiyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Dış Tecim Ana para Şirketlerine İlişkin Karar

– Mecburi Karşılıklar Hakkında Bildiri (Sayı: 2013/15)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri