Resmi Gazete’de bugün (31 Mart 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

31 MART 2023 TARİHLİ 32149 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1360 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanmış olan Sorunların Araştırılarak Alınması Ihtiyaç duyulan Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Muhteşem Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)

–– Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı Yapımından Etkilenen Ailelerin İskânlarının Temini İçin Tekrardan Yapılacak İskân Etütleri ve Devamında İskân Edilecek Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahipliği Duyuruları, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7013)

–– 27/1/2023 Tarihindeki ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Sonucu ile Yürürlüğe Konulmuş olan İthalat Rejimi Sonucunda Değişim Yapılmasına İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7014)

–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge yada Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına yada Teşvike Mevzu Edilen Toplam Emek harcama Sürelerine Uygulanmak Suretiyle Söz Mevzusu Bölge ve Merkezler Haricinde Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 8/2/2023 Tarihindeki ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Sonucu ile Muhteşem Hal İlan Edilen İllerde 6/2/2023 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dâhil) Muhteşem Hal Süresince Yüzde Yüz Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7015)

–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişim Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7017)

–– Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Ender ve Sayfiye Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi Kapsamında Darende Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7018)

–– 154 kV (Zeytinli TM-Sasa TM) Brş.N.-Zafer TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7019)

–– Dikili İlçesi Organik Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7020)

–– Duru Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Amasya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gömü Adına Tescil Edilmek Suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7021)

–– Sarıtepe Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Osmaniye ve Gaziantep İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gömü Adına Tescil Edilmek Suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7022)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7023)

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafi Informasyon Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Emek harcama Heyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kurum, Vazife ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2023 Tarihindeki ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/03/2023 Tarihindeki ve 10561 Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihindeki ve E: 2018/86, K: 2022/133 Sayılı Sonucu

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihindeki ve 2023/282 Sayılı Sonucu

–– Yüksek Seçim Kurulunun 30/03/2023 Tarihindeki ve 2023/321 Sayılı Sonucu ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kati Aday Sıralaması

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri