Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 22 Mayıs 2023 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 22 Mayıs 2023 tarihindeki ve 32198 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri