Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2023 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 26 Mayıs 2023 tarihindeki ve 32202 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI – 7440 Sayılı Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Müracaat ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) YÖNETMELİKLER – Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği – Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Emek verme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik – Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik – Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Ana para Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik – Sıhhat Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik – Tıbbi Aygıt Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ – Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Izahat ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI – Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ilişik Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri