Resmi Gazete’de bugün (4 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ilişkin Dolu ve Boş Işgören Kadrolarında Değişim Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/510)

– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ilişkin Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişim Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/511)

YÖNETMELİKLER

– Tarıma Dayalı İhtisas Organize Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (Bildiri No: 2015/3)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihindeki ve E: 2021/118, K: 2022/98 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihindeki ve 2018/32734 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri