Resmi Gazete’de bugün (4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

4 Mayıs 2023 tarihindeki ve 32180 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/267, 268)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Besin Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Etken Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Fiil Planı (2023-2033) ile İlgili 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Gediz Havzası Fiil Planı ile İlgili 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihindeki ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihindeki ve E: 2022/140, K: 2023/46 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihindeki ve E: 2023/53, K: 2023/49 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihindeki ve E: 2023/18, K: 2023/57 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihindeki ve E: 2022/156, K: 2023/58 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihindeki ve E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Sonucu

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 4, 7 ve 9. Hukuk Dairelerine Ilişkin Kararlar