Resmi Gazete’de bugün (5 Aralık 2023 Tarihli ve 32390 Sayılı Resmi Gazete) – Son Dakika Türkiye Haberleri

5 Aralık 2023 Tarihindeki ve 32390 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1398 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Belirleme Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Haricinde Harekât ve Müdahalede Bulunmak Suretiyle Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Bakılırsa Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafınca Belirlenecek Esaslara Bakılırsa Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 2 Ocak 2020 Tarihindeki ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve Son Olarak 21 Haziran 2022 Tarihindeki ve 1320 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Uzatılan İznin Süresinin 2 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Yirmi Dört Ay Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ordu Hizmet Hayvanlarına Muharebe Şartlarında ve Baytar Doktor Personel Yokluğunda, Baytar Doktor Olmayan Personelin Halletmeye Yetkili Oldukları İlk Yardım Müdahaleleri Hakkında Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihindeki ve 10731 Sayılı Sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihindeki ve E: 2018/128, K: 2023/159 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihindeki ve E: 2023/93, K: 2023/191 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihindeki ve 2020/600 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihindeki ve 2020/20482 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri