Resmi Gazete’de bugün (5 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Adana İli, Karaisalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kapıkaya Kanyonu Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6159)

– Antalya İli, Akseki ve Gündoğmuş İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Akseki-Gündoğmuş Arası Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6160)

– Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6161)

– Antalya İli, Kaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Demre Çayı Mevkii Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6162)

– Bitlis İli, Güroymak İlçesi ile Muş İli, Hasköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan İron Sazlıkları Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6163)

– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6164)

– İstanbul İli, Şile İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ağva Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Tekrardan Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6165)

– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6166)

– Van İli, Çaldıran İlçesi ile Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6167)

– Van İli, Muradiye ve Çaldıran İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6168)

– Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bendimahi Sazlıkları Potansiyel Organik Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6169)

– Ankara İli, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamına Giren Hususi Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Beraber, Proje Alanındaki İmar Mevzuatına Aykırı, Ruhsatsız, İskânsız ve Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakıncalı Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Beraber Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sıhhatli ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Mamak Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6170)

– Bartın İli, Merkez İlçesi, Dallıca Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Alanda Yer Alan Hususi Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6171)

– Giresun-Çaldağ-İnişdibi (Dokap) Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6172)

– Bazı Taşınmazların İslahiye Organize Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Genişletilmesi Amacıyla İslahiye Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6173)

– Sinop İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6174)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6175, 6176, 6177, 6178, 6179)

YÖNETMELİKLER

– Gömü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ziraatçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

– Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) ile İlgili 2022/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2022/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihindeki ve 2018/26689 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihindeki ve 2018/10972 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri