Resmi Gazete’de bugün (6 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

– Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Emek harcama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihindeki ve E: 2022/3 (Siyasal Parti-İhtar), K: 2023/1 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri