Resmi Gazete’de bugün (7 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (7 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de 7 Ekim 2022 tarihindeki kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 7 Ekim 2022 tarihindeki ve 31976 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI – Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6186, 6187) YÖNETMELİK – Mudanya Üniversitesi Devamlı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER – Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Bildiri (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/20) – Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Bildiri (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/21) – Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/22) – Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/23) – Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Bildiri (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/24) – Direkt Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/25) – Direkt Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Bildiri (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/26) – Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/27) – Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Bildiri (2019/424/AB) (SGM:2021/15)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (SGM:2022/28) YARGI BÖLÜMÜ DANIŞTAY KARARLARI – Danıştay Dördüncü Dairesine Ilişkin Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri