Resmi Gazete’de bugün (7 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri


YÖNETMELİK

– Spor Kulüpleri Tarafınca Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/24)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/23)

– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/25)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/24)

– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Bildiri (Bildiri No: İhracat 2006/7)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2022/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihindeki ve 2019/35236 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihindeki ve 2018/34924 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri