Resmi Gazete’de bugün (7 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği

– Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Mart Ayına Ilişik Yatırım Teşvik Belgeleri Sıralaması

– 2023 Yılı Mart Ayına Ilişik Tamamlama Vizesi Meydana getirilen Yatırım Teşvik Belgeleri Sıralaması

– 2023 Yılı Mart Ayına Ilişik İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Sıralaması

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri