Resmi Gazete’de bugün (9 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Içinde Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7237)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Içinde Gümrük İşbirliği Mevzusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7238)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Içinde Besin Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7239)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Içinde Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7240)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Içinde Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Savaşım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7241)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Yetişim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Emek verme Esasları Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAR

– Malvarlığının Dondurulması Sonucu (Karar Sayısı: 2023/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihindeki ve E: 2018/164, K: 2022/134 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihindeki ve E: 2018/79, K: 2022/135 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihindeki ve E: 2021/83, K: 2022/168 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri