Resmi Gazete’de bugün (9 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye HaberleriYASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Şahıs, Müessese yada Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkında 30/9/2013 Tarihindeki ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişim Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6786)

YÖNETMELİKLER

– Özgür Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Internasyonal Nezaret Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Bildiri (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/26)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri